Yliopiston ABC

Voitko kattoo Sisusta kuinka monta noppaa sulla on tässä jaksossa?
Menikö yli hilseen? Tarkista täältä, mistä tuutorisi oikein puhuu.

Ainejärjestö = alan tai oppiaineen yhdistys, joka tuo yhteen saman pääaineen opiskelijat.

Akateeminen vartti = usein luennot alkavat 15 minuuttia alkamisajan ilmoittamisen jälkeen. Esim. jos luennon kestoksi on merkattu 14-16, kestää se usein 14.15-15.45.

Approt = Opiskelijoiden baarikierros, joihin yleensä puetaan haalarit. Usein teemallisia, esim. Hämeenkadun approilla kierretään Hämeenkadun baareja.

Ekskursio/excu/eksku = tutustumismatka. Voi liittyä opintoihin tai ei. Esim. museoon, teatteriin, elokuviin tai omaan alaan liittyvään kohteeseen.

FRANK-app = Frankin sovellus toimii opiskelijakorttina. Sieltä näet myös opiskelija-alennukset.

Fuksi = ensimmäisen vuoden opiskelija.

Fuksiaiset = Fuksiaiset on uusille opiskelijoille järjestettävä rastikierros, jolla on usein myös opiskelijoiden toiveesta jatkot.

Gradu = maisteriopintojen aikana tehtävä opinnäytetutkielma.

HOPS = henkilökohtainen opintosuunnitelma. Jokaisella opiskelijalla on oma HOPS-ohjaaja, joka vastaa opoa.

HYY = Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, jonka tarkoituksena on rakentaa yhteisöllisyyttä, pitää huolta edunvalvonnasta, mahdollistaa järjestötoimintaa ja tarjota erilaisia palveluita kaikille jäsenille.

Ilmo = ilmoittautuminen

JOO-opinnot = joustavan opinto-oikeuden opinnot. Korkeakoulussa opiskeleva voi joustavasti valita opiskeltavakseen kursseja myös muista korkeakouluista, ellei niitä ole tarjolla omassa korkeakoulussa. Voit tehdä JOO-opintoja esimerkiksi Oulun yliopistosta. Tähän haet JOO-opinto-oikeutta.

Kampus = ikään kuin yliopiston toimipiste. Helsingin yliopistolla niitä ovat keskustakampus, Kumpulan kampus, Meilahden kampus sekä Viikin kampus.

Noppa = opintopiste, op. Näitä tarvitset 45 lukuvuodessa, jotta saat kelan tuet. 60 noppaa tarvitset ajallaan valmistumiseen. Kandidaatin tutkinto on 180 op. ja maisterin 120.

Periodi = jakso. Helsingin yliopistossa on neljä periodia. Jokaisen lopussa on ”perioditauko” tai alasta riippuen ”tenttiviikko”.

Sillis = tapahtuma, joka pidetään vuosijuhlien jälkeisenä päivänä. Se on vuosijuhlia rennompi tilaisuus, jossa syödään ja jaetaan edellisen päivän vuosijuhlien muistoja.

Sitsit = Akateemiset pöytäjuhlat, joissa syödään, juodaan ja lauletaan. Yleensä niissä on teemat, esim. Euroviisusitsit.

Tiedekunta = esim. suomen kieltä opiskellaan Humanistisessa tiedekunnassa. Helsingin yliopistossa on 12 tiedekuntaa.

UniSport = Helsingin kuntosali- ja ryhmäliikuntapaikka opiskelijoille.

Vujut = vuosijuhlat. Esimerkiksi ainejärjestöt järjestävät vuosijuhlat, joihin pukeudutaan hienosti. Voidaan järjestää vuosittain tai esim. viiden vuoden välein.

YTHS = YTHS on Ylioppilaiden terveydenhuollon säätiö, jonka kautta saat usein nopeammin apua kuin julkisen terveydenhuollon kautta.Advertisement