Virkojen kuvaukset

Puheenjohtaja:
Puheenjohtajan tehtävä on pitää huolta siitä, että ainejärjestö toimii. Hän johtaa puhetta hallituksen kokouksissa. Puheenjohtaja pitää lankoja käsissään ja muodostaa kokonaiskuvan järjestön eri osa-alueista.

Varapuheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja tukee puheenjohtajaa tehtävissään ja johtaa puhetta kokouksissa puheenjohtajan ollessa estynyt.

Taloudenhoitaja:
Taloudenhoitaja vastaa hallitukselle järjestön rahankäytöstä ja pitää kirjaa järjestön rahaliikenteestä.

Sihteeri:
Sihteeri on vastuussa pöytäkirjojen kirjoittamisesta. Hän tekee kokouksissa muistiinpanot päätöksistä ja keskusteluista ja kirjoittaa ne puhtaaksi.

Viestintätiimi:
Viestintätiimi on vastuussa yhdistyksen tapahtumien tiedotuksesta nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja sähköpostilistalla. Lisäksi viestintätiimi vastaa nettisivujen ylläpidosta ja toimivuudesta ja huolehtii yhdistyksen tietoteknisistä tarpeista.

Jäsensihteeri:
Jäsensihteeri vastaa yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpidosta ja jäsenmaksujen rekisteröinnistä ja perimisestä.

Opintovastaava:
Opintovastaava huolehtii järjestön opintoasioiden hoidosta, yhteydenpidosta laitokseen ja opiskelijoihin sekä yhdessä puheenjohtajan kanssa opiskelijoiden edunvalvonnasta yliopistoyhteisössä. Opintovastaavan työtä helpottaa, jos toimii samalla jossain yliopiston hallintoelimessä, kuten johtoryhmässä, mutta se ei ole välttämättömyys.

Työelämävastaava:
Työelämävastaava välittää mahdollisia työtarjouksia siulalaisille. Työelämävastaava voi myös järjestää työelämätapahtumia, kuten ekskursioita tai työelämäiltoja.

Tilavastaava:
Tilavastaava huolehtii Siulan osalta klusteritilojen kunnossapidosta ja pitää yhteyttä muiden järjestöjen tilavastaaviin sekä edustaa Siulaa Humanisticumin järjestämissä tilakonklaaveissa.

Kirjastovastaava:
Kirjastovastaava pitää huolta Siulan kirjahyllyistä ja vastaa kirjastoon liittyviin kyselyihin.

Maljavastaava:
Maljavastaava on vastuussa Siulan juomakaapin ylläpidosta ja juomien hankkimisesta tapahtumiin.

Sitsitiimi:
Sitsitiimin tehtävänä on sitsivastaavan johdolla järjestää sitsejä ja pitää yhteyttä hallitukseen Alina-salin varauksiin ja budjettiin liittyvissä asioissa.

Biletiimi:
Biletiimi järjestää teemajuhlia ja muuta yhdistyksen jäseniä kiinnostavaa toimintaa bilevastaavan johdolla.

Yhdenvertaisuusvastaava:
Yhdenvertaisuusvastaavan tehtävä on huolehtia siitä, että kaikilla on sukupuoleen, uskontoon, etniseen taustaan ja muihin vastaaviin asioihin liittymättä tasapuolinen mahdollisuus osallistua Siulan toimintaan.

Liikuntavastaava:
Liikuntavastaava järjestää mielekkääksi kokemiaan liikuntaekskursioita ja -tapahtumia.

Tuutorivastaava:
Tuutorivastaava on yhteyshenkilö Siulan hallituksen ja tuutorien välillä. Tuutorivastaava keskustelee hallituksen kanssa Siulan panoksesta fuksitoiminnan järjestämiseen (rahoitus, tilojen varaus jne.) sekä tiedottaa muita tuutoreita ja fukseja Siulan järjestämistä fuksitapahtumista.

Osma-vastaava:
Osma-vastaavat ovat Osma ry:n hallituksessa istuvat Siulan jäsenet. He pitävät yhteyttä muihin Osman jäsenjärjestöihin sekä tiedottavat hallitukselle Osman tekemisistä ja edustavat Siulan kantaa Osman hallituksen kokouksissa.

Fanituotevastaava:
Fanituotevastaava vastaa Siulan fanituotteista (haalarimerkit, laulukirjat jne.). Hän hoitaa tilaukset, pitää kirjaa varastossa olevasta tavarasta ja organisoi myyntiä esim. avajaiskarnevaaleilla.

Ympäristövastaava:
Ympäristövastaava huolehtii, että Siulalla on toimiva ympäristöohjelma ja että sitä noudatetaan.

Siulaset:

Siulasten päätoimittaja:
Päätoimittaja on vastuussa lehdestä kokonaisuutena ja hänen tehtäviinsä kuuluu kutsua koolle lehden toimituskokoukset.

Toimitussihteeri:
Toimitussihteeri oikolukee jutut.

Taittaja:
Taittaja vastaa Siulasten ulkoasusta ja siitä, että lehti on painokunnossa sovittuun aikaan.

Advertisement