Kokoukset

Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokouksiin ovat tervetulleita ja toivottuja kaikki hallitusstatukseen katsomatta. Kokouksissa keskustellaan Siulan toiminnasta ja otetaan kantaa yliopistomaailman tapahtumiin. Kaikkien mielipiteitä kuunnellaan ja asioissa pyritään pääsemään yhteisymmärrykseen keskustelemalla, äänestyksiä tapahtuu hyvin harvoin. Tällöinkin asioista on tavattu äänestää porukalla, joten vaikuttamaan pääsee, vaikkei istuisi hallituksessa.

Hallitukseen voi olla yhteydessä sähköisesti osoitteessa siula-halli (a) helsinki.fi tai lähettämällä postia hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Tule rohkeasti katsomaan, mitä ainejärjetötoiminta voi tarjota juuri sinulle!

Hallituksen kokousten yhteydessä voit myös maksaa Siulan jäsenmaksun ja ostaa Siulan omia merkkejä ja muita tuotteita.

Vuosikokoukset ja muut yhdistyksen kokoukset

Hallitus kutsuu yhdistyksen koolle vähintään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä marras-joulukuussa ja keväällä tammi-helmikuussa.

Syyskokouksessa valitaan seuraavan vuoden hallitus ja puheenjohtaja. Siellä käsitellään myös tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja budjetti. Nämä eivät ole tulevia toimijoita täysin sitovia päätöksia, vaan ne tehdään, jotta järjestö voisi hakea toiminta-avustusta ylioppilaskunnalta. Suunnitelmista on kuitenkin apua, kun tammikuussa lähdetään miettimään, millainen järjestövuosi on tulossa. Suunnitelmat kootaan yleensä viimeistään marraskuussa ja kaikki siulalaiset voivat antaa ehdotuksia tulevan vuoden toiminnaksi. Toiminnansuunnittelemiseksi pyritään mahdollisuuksien mukaan pitämään erillisiä kokouksia.

Kevätkokouksessa hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä annetaan edelliselle hallitukselle vastuuvapaus.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan kutsua koolle, kun hallitus tai 1/10 yhdistyksen jäsenistä katsoo sen aiheelliseksi. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi hallituksen jäsenen ero ja uuden jäsenen valinta sekä sääntömuutoksen käsitteleminen.

Muut kokoukset ja palaverit

Siulan kokoisessa järjestössä kaikkea ei voida käsitellä hallituksen kokouksissa, vaan isompia tapahtumia suunnitellaan yleensä erillisissä kokouksissa, joista pyritään tiedottamaan listalla. Myös muunlaisia kokouksia pidetään tarvittaessa ja kuten hallituksen kokouksiin, myös niihin ovat kaikki tervetulleita.

Advertisement