Nauhaohjesääntö


1 § Helsingin yliopiston suomen kielen, Suomen kielen ja kulttuurin ja suomalais-ugrilaisten kielten
ja kulttuurien ainejärjestö Siula ry:n nauhan värit ovat valkoinen ja vihreä. Nauhan leveys on 30
mm. Ensimmäinen valkoinen raita on leveydeltään 6 mm, seuraava vihreä raita 3 mm, seuraava
valkoinen 3 mm ja loppu vihreä osuus 18 mm.

2 § Ansionauhaa saa käyttää juhlissa, joiden pukukoodiin kuuluvat akateemiset kunnia- ja
ansiomerkit. Tarvittaessa nauhaa voidaan käyttää myös muissa juhlissa, joiden arvokkuus ja
luonne sitä edellyttävät. Siulaa edustettaessa Siulan nauhaa kannetaan ylimpänä.

3 § Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa. Nauhaa kannetaan niin, että valkoinen raita on ylinnä.
Ansionauhan kanssa on suotavaa käyttää vain enintään kahta muuta nauhaa. Nauhaa voi kantaa

1) nauhana oikealta olkapäältä rinnan yli alas vasemmalle tai
2) nauhana vasemmalta olkapäältä rinnan yli alas oikealle tai
3) ruusukkeena vasemmalla puvun miehustassa.

4 § Ansionauhaa ovat oikeutettuja kantamaan ne, joille kanto-oikeus on erikseen myönnetty.

5 § Nauhankanto-oikeuden myöntää hallitus edellisen vuoden hallituksen esityksen pohjalta.

6 § Nauhat luovutetaan vuosijuhlan tai vastaavan tilaisuuden yhteydessä.

7 § Istuvan hallituksen jäsenet ovat itseoikeutettuja nauhan käyttöön kautensa alusta lähtien.

8 § Hallituksen lisäksi nauhankanto-oikeus voidaan myöntää vuosittain enintään viidelle
ansioituneelle Siula ry:n toimijalle. Määrä voidaan ylittää erityisestä harkinnasta.

9 § Nauhankanto-oikeus on mahdollista myöntää myös Siula ry:n ulkopuolisille, yhdistyksen
pyrkimyksiä edistäneille toimijoille.

10 § Nauhankanto-oikeus on ikuinen.

11 § Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Siula ry:n hallitus kokouksessaan.

Nämä säännöt on hyväksytty Siula ry:n hallituksen kokouksessa 12.2.2018 ja ne oikeaksi vahvistaa

________________________
Vilma Vartiainen
Siula ry:n hallituksen puheenjohtaja 2018

Nauhaohjesääntö löytyy pdf-tiedostona myös tästä.

Advertisement